ELDAx Sealing

ELDAx Sealing je služba zajišťující opatření elektronického dokumentu zaručenou pečetí založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Tato služba slouží označení dokumentu způsobem, jasně identifikující původce, podobu a čas, kdy předmětný dokument byl touto pečetí opatřen. Proč pečetit Pečetění se využívá zpravidla na označování dokumentů odeslaných nebo přijatých do organizace,

ELDAx Q-Validation

Kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí Oficiální logo kvalifikované služby K čemu je služba určena Služba ELDAx Q-validation zajišťuje správný a úplný proces ověření platnosti elektronicky podepsaného dokumentu v souladu s nařízením eIDAS. Je dostupná v cloudovém prostředí prostřednictvím rozhraní webových služeb. Provozovatel Za správu této Politiky, resp. jí odpovídající

ELDAx VALIDATION

ELDAx VALIDATION umožní ověření platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a dalších kryptografických prvků na elektronickém dokumentu. Tato služba slouží k zjištění, zda elektronický dokument, který byl do organizace doručen nebo v ní vytvořen odpovídá standardům eIDAS a lze ho z pohledu legislativy považovat za důvěryhodný, tj. předkládat bez zvýšeného

ELDAx MC

Cloudová služba dlouhodobého ukládání dokumentů.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com