ELDAx LONG TERM ARCHIVING

ELDAx ARCHIVING: Funkce dlouhodobého důvěryhodného uložení elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, legislativou České republiky a Evropské unie. Dlouhodobé úložiště má několik režimů, vč. spisovny v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS. Díky integračnímu rozhraní je možné využít i jako CAS storage. apod.

Kontaktuje nás!


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com