ELDAx LONG TERM ARCHIVING

Girl suring on web with modern laptop

ELDAx ARCHIVING: Funkce dlouhodobého důvěryhodného uložení elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, legislativou České Republiky a Evropské unie. DLouhodobé úložiště má někoik řežimů, vč. spisovny v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS., díky integračnímu rozhraní je možné využíta jako CAS storage. apod.

Kontaktuje nás…


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com