ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM

ELDAx PORTAL

Portálová platforma, včetně chytrého formulářového řešení, určená k realizaci robustních portálových řešení s podporou externích elektronických identit, úplného elektronického podání, worklow, interního portálu, CMS, rozhraním pro autorizované i neautorizované uživatele, množstvím integračních konektorů na systémy státní správy i systémy municipalit

ELDAx VALIDATION

ELDAx VALIDATION: Funkce validace elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a legislativou České Republiky a Evropské unie. Validace podporuje všechny formáty CAdES, PAdES, XAdES a ASiC.Výstupem validace jsou validační reporty v důvěryhodném formátu.

ELDAx (Q)SEALING

ELDAx (Q)SEALING: Funkce pečetění a podepisování elektronických dokumentů kvalifikovanou pečetí nebo jinými úrovni pečetí. Je možné integrovat s různými typy kryptografických prostředků, včetně QSCD zařízení podporující práci s kvalifikovanými pečetěmi.

ELDAx LONG TERM ARCHIVING

ELDAx ARCHIVING: Funkce dlouhodobého důvěryhodného uložení elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, legislativou České republiky a Evropské unie. Dlouhodobé úložiště má několik režimů, vč. spisovny v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické

ELDAx Partner

Novinky

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com