ELDAx Sealing

ELDAx Sealing je služba zajišťující opatření elektronického dokumentu zaručenou pečetí založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Tato služba slouží označení dokumentu způsobem, jasně identifikující původce, podobu a čas, kdy předmětný dokument byl touto pečetí opatřen.

Proč pečetit

Pečetění se využívá zpravidla na označování dokumentů odeslaných nebo přijatých do organizace, v případě komerčních subjektů vydaných nebo přijatých faktur, vnitřních předpisů, upomínek, apod. V zásadě všude tam, kde by se použilo razítko organizace jako takové a není nutné nebo vhodné využívat podpis konkrétního uživatele.

Pro koho je služba určena

Služba je primárně určená pro komerční subjekty nemající doposud povinnost využívat kvalifikovanou pečeť (tj. pečeť vydanou kvalifikovaným poskytovatele uloženou na QSCD zařízení).

Bezplatná verze služby

ELDAx Sealing ve své základní – neplacené – podobě umožňuje pečetit pečetí cloudu ELDAxMC dokumenty bez přidání časového razítka.

Placená verze služby

Placené verze služeb předpokládají zřízení ELDAxMC účtu, kde je možné využívat tyto základní přístupy k pečetění:

  • Opečeť + ulož + vrať ID uloženého dokumentu + opatři kvalifikovaným časovým razítkem
  • Opečeť + vrať + opatři kvalifikovaným časovým razítkem

Výše uvedené služby lze konzumovat rychle uživatelsky přímo z webového rozhraní aplikace ELDAx nebo Rozhraní portálu www.eldax.cz.

V případě pečetění velkého množství dokumentů přímo z prostředí aplikace (např. ERP), je možné se integrovat na integrační rozhraní platformy ELDAx označované ELDAx/SINRO poskytující konkrétní metody webových služeb zajišťující tuto funkcionalitu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com