ELDAx Q-Validation

Kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí

Oficiální logo kvalifikované služby

K čemu je služba určena

Služba ELDAx Q-validation zajišťuje správný a úplný proces ověření platnosti elektronicky podepsaného dokumentu v souladu s nařízením eIDAS. Je dostupná v cloudovém prostředí prostřednictvím rozhraní webových služeb.

Provozovatel

Za správu této Politiky, resp. jí odpovídající Směrnici, je zodpovědná společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o.

K čemu je služba určena

Službu ELDAx Q-validation lze využívat pouze v souladu s Politikou služby, s platnou legislativou a v souladu s garantovaným použitím této služby, tedy s řádnými a legálními účely procesů ověřování platnosti elektronických podpisů a pečetí. Službu lze čerpat pouze prostřednictvím definovaných rozhraní a aplikací, které jsou pro účely poskytování této služby zpřístupněny.

Uživatel služby

Uživatel služby může být konečný Zákazník, nebo Partner poskytující službu ELDAx Q-validation dalším subjektům. Kdokoliv přistupující ke službě je povinen chránit rozhraní služby proti neoprávněnému použití a zajistit odpovídající bezpečnost při používání služby. Toto platí pro jakékoliv rozhraní, prostřednictvím kterého je služba čerpána (dále jen „Rozhraní“).

Rozhraní služby

Rozhraním služby ELDAx Q-validation jsou zejména webové služby pro integraci na službu, jakékoliv aplikační či integrační rozhraní dodané výhradně poskytovatelem služby, nebo jím určeným partnerem.

Politika služby

Služba ELDAx Q-validation je provozovaná v souladu s dokumentem Politika služby a nesmí být používána v rozporu s přípustným použitím popsaným v kapitole 1.4.1, a dále pro jakékoliv nelegální účely. Za nepovolené použití služby nenese její Poskytovatel žádnou odpovědnost. V případě porušení bezpečnosti či integrity Rozhraní nenese Poskytovatel služby jakoukoliv odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené použitím tohoto nezabezpečeného, podvrženého či jakkoliv porušeného Rozhraní. Kompletní podmínky provozování služby se dočtete v dokumentu politika služby ELDAx Q-validation.

Služba ELDAx Q-validation si interně neukládá seznamy zneplatněných certifikátů, neboli CRL seznamy jednotlivých certifikačních autorit, a tudíž nedrží informaci o revokovaných certifikátech v případě, že dané CRL seznamy již nejsou dostupné přímo u dané certifikační autority. V tomto případě, kdy již dané seznamy nejsou volně k dispozici u příslušné certifikační autority, může dojít k interpretaci bezpečnostního prvku, který je založen na certifikátu od této certifikační autority, jako že již není jednoznačně platný.

Služba zpracovává na svém vstupu kompletní elektronický dokument.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com