ELDAx VALIDATION

ELDAx VALIDATION umožní ověření platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a dalších kryptografických prvků na elektronickém dokumentu. Tato služba slouží k zjištění, zda elektronický dokument, který byl do organizace doručen nebo v ní vytvořen odpovídá standardům eIDAS a lze ho z pohledu legislativy považovat za důvěryhodný, tj. předkládat bez zvýšeného rizika neuznání takového dokumentu kontrolním nebo jiným organům.

Proč validovat

Validace se využívá pro zjištění pravosti a platnosti digitálně podepsaného nebo opečetěného elektronického dokumentu. Systém prověří všechny kryptografické prvky umístěné na dokumentu (tj. zpravidla POdpisy, Pečetě a časová razítka) a zjistí jejich pravost, zda byly poskytnuty kvalifikovaným poskytovatelem atd. Výstupem validace je validační report obsahující informace o důvěryhodnosti dokumentu.

Pro koho je služba určena

Služba je určená pro všechny subjekty mající potřebu ověřit pravost elektronických dokumentů v rámci organizace a minimalizovat tím riziko práce s dokumenty s nižší právní váhou.

Bezplatná verze služby

ELDAx Validation ve své základní – neplacené – podobě umožňuje validovat dokumenty bez přidání časového razítka na validační report.

Placená verze služby

Placené verze služeb předpokládá zřízení ELDAxMC účtu, kde je možné využívat tyto základní přístupy k pečetění:

  • Validuj + ulož dokument + vytvoř validační report+ vrať ID uloženého dokumentu
  • Valliduj + vrať + vytvoř podrobný validační report

Výše uvedené služby lze konzumovat rychle uživatelsky přímo z webového rozhraní aplikace ELDAx nebo Rozhraní portálu www.eldax.cz.

V případě validace velkého množství dokumentů přímo z prostředí aplikace (elektronické podatelny), je možné se integrovat na integrační rozhraní platformy ELDAx označované ELDAx/SINRO poskytující konkrétní metody webových služeb zajišťující tuto funkcionalitu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com