1. Domů
  2. Dokumentace
  3. navod
  4. Navod na použití webu
  5. Typy uživatelů

Typy uživatelů

OprávněníČinnosti rolePopis
Admin, SefredaktorAdministrace webu a publikaci příspěvků, přidávání dokumentůToto oprávnění by neměl mít nikdo mimo společnost TECHNISERV IT
ELDAxPARTNER
Zaškolený partner ELDAx. Partner není uživatel licence ani služeb, ale tyto služby přeprodává koncovým zákazníkům. Klíčové pro identifikaci partnera je IC společnosti. Toto oprávnění dostane zaškolený partner, který přeprodal nebo plánuje přeprodávat licence. Partner má přístup do Partnerské sekce, kde vidí dodané licence, dokumenty a další informace určené pro tuto skupinu uživatelů.
Účet zakládá ZO TSit.
ELDAxCUSTOMERZákazník, přímý uživatel služby licence nebo služeb ELDAx. Klíčové pro identifikaci partnera je IC společnosti.Má přístup na stránku Zákazníka, kde vidí svoji licenci, má přístup k objednaným službám ELDAx a MÁ K dispozici dokumenty určené pro tuto skupinu uživatelů.
Účet si zakládá sám ELDAx_CUSTOMER
ELDAxNewsReaderUživatel, který se zaregistruje k odběru novinek. Má roli návštěvník, ale chodí mu notifikace o publikovaných článcích a novinkách
Účet si zakládá sám ELDAx_NewsReader
Uživatelské role webu ELDAx.cz